Avondmens in de ochtend

Als je mij vijf jaar geleden had gevraagd of ik een ochtend- of een avondmens ben, had ik zonder aarzelen geantwoord dat ik een avondmens ben. Inmiddels gedraag ik me meer als ochtendmens dan als avondmens, maar stiekem bén ik nog wel een avondmens. Eigenlijk dus helemaal niet zo handig dat ik me gedraag als…